Får de rette skilte

I en virksomhed er skilte vigtige af flere forskellige årsager. De kan bruges til at angive placeringen af bestemte genstande eller områder i virksomheden, til at give instrukser til medarbejderne og til at formidle sikkerhedsoplysninger. I nogle tilfælde kan specifikke skilte være påkrævet ved lov.

Skilte kan bruges til at angive placeringen af bestemte genstande eller områder i virksomheden. Dette kan især være nyttigt, når der er meget rod, eller når virksomhedens indretning ofte ændres. Skilte kan også hjælpe medarbejderne med at finde lettere rundt i virksomheden.

Skilte kan også give instrukser til medarbejderne. Hvis der f.eks. er en ny procedure, som medarbejderne skal følge, kan et skilt bruges til at forklare, hvad proceduren går ud på. Skiltene kan også bruges til at minde medarbejderne om vigtige sikkerhedsprocedurer.

Endelig kan skilte bruges til at formidle sikkerhedsinformation. Hvis der f.eks. er en fare på arbejdspladsen, som de ansatte skal være opmærksomme på, kan et skilt advare dem om den. Hvis alt dette er relevant, så evt se mere om pyloner.

Hvilken funktion har et skilt?

Et tegn har til opgave at angive, påpege eller markere noget. Det kan bruges som en advarsel, f.eks. fare forude, eller til at give oplysninger, f.eks. navnet på et sted

De fleste skilte er lavet til at kunne ses på afstand og læses hurtigt. De er normalt placeret på et sted, hvor de vil blive set af folk, der går, kører eller flyver forbi.

Skilte kan være nyttige, når man skal finde rundt på et ukendt sted. De kan også være sjove, som f.eks. dem, der fortæller dig, hvor langt der er til den næste by. Nogle skilte giver anvisninger, f.eks. hvilken vej man skal gå for at komme til stranden. Og nogle skilte har særlige budskaber, f.eks. “Gå ikke ind” eller “Du må ikke gå ind.”

admin

admin

Top