Grøn energi er den gode energi

Bliv mere grøn i din tilgang


Der er vist ikke ret mange, der længere kan være i tvivl om, at fremtiden er grøn, at det er nødvendigt for os alle sammen at give et bidrag til at denne grønne dagsorden kan folde sig ud og dermed blive en realitet. At vores klima og miljø lider det er også i den grad evident, og vi kan ikke komme udenom, at den måde hvorpå vi lever vores liv på smitter af på det omkring liggende miljø, og dermed vores klima og biologiske arter. Ved at tænke i mere bæredygtige baner der er mindre belastende på vores klima, kan vi rette på den kedelige udvikling og vende supertankeren i form af planten jorden, og give den langt bedre vilkår at trives under. Vi skal huske på, at kloden den låner hver enkelt generation så at sige, ingen ejer jorden og den skal gives videre til de kommende generationer i en sådan tilstand, så de også kan leve et godt liv.

admin

admin

Top